კონსტანტინე ბრეგაძე – განათლების საკითხები გოეთეს “ფაუსტში” – (ნაწილი პირველი: სცენა – “სამუშაო ოთახი II”; ნაწილი მეორე, მოქმედება მეორე: სცენა –   “მაღალთაღოვანი, ვიწრო გოთიკური სტილის ოთახი) –