ნუცა ხრიკული __ რენე მაგრიტის “ყალბი სარკე”


screen-shot-2013-09-20-at-5-38-01-pm

თვალები – ლაპარაკობენ ისინი ჩვენ მაგივრად, თუ არა… ვის შეუძლია წაიკითხოს

მათში სიმართლე .. ვის – გრძნობები , განცდები.. ვინ ტყუის ან ვინ ცდება ? ერთი

შეხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებულად ყურადსაღები და

განსახილვევი ამ კითხვებში არაფერია… თუმცა თავად არაფერიც თავის თავში

მთლიანად მოიცავს ყველაფერს…

მაშ, ასე! მინდა ვისაუბრო არაფერზე, რომელიც ყველაფერია.

“ჩემი შემოქმედება ხილვადი ნახატებისგან შედგება, რომელშიც არაფერი

იმალება; მასში თვით მისტიურობა გამოსჭვივის, და მართლაც, ჩემი ნახატების

ხილვისას, ყოველთვის იბადება კითხვა: ”ნეტავ, რას უნდა ნიშნავდეს?” – არც

არაფერს, მათ მნიშვნელობა არ გააჩნიათ, რამეთუ თვით მისტიკა არაფერს

ნიშნავს, მისი შეცნობა შეუძლებელია” – რენე მაგრიტი

რენე მაგრიტი დაიბადა 1898 წლის 21 ნოემბერს ბელგიაში. მისმა, არცთუისე

მარტივმა ცხოვრების გზამ საკუთარი კვალი დაატყო მხატვრის შემოქმედებას…

დედის ტრაგიკული სიკვდილი, წარუმატებელი გამოფენები, კრიტიკოსების

არასერიოზული დამოკიდებულება კიდევ უფრო უბიძგებდა მაგრიტს, რომ

საკუთარი სიტყვა ეთქვა მხატვრობაში. ცოლთან ერთად პარიზში გადასვლის

შემდეგ მან გაიცნო ანდრე ბრეტონი და გაერთიანდა მის სიურეალისტურ წრეში.

სიურეალიზმი, ესაა ზერეალობა, რომელიც მიზნად ისახავს გაათავისუფლოს

ადამიანი იმ არაცნობიერი განცდებისა და ემოციებისგან , რომლებსაც ის თამამად

ვერ გამოხატავს, მისი საზოგადოებისთვის მიუღებლობის გამო. თუ ფროიდს

დავუჯერებთ ტილოსა თუ ფურცელზე გადმოტანილი განცდები, ადამიანის

არაცნობიერში განდევნილი ძალებია. „კლასიკურ მხატვრობაში მე ქვეცნობიერს

ვეძებ, სიურეალიზმში კი ცნობიერს“ – წერს ფროიდი. ალბათ, მხოლოდ ეს ფრაზაც

საკმარისი იქნებოდა სიურეალიზმისა და ფსიქოლოგიის ურთიერთკავშირის

აღსაწერად. თუმცა მაგრიტს არ ეშინოდა შეკამათებოდა სხვა სიურეალისტებს. ის

უარყოფითად იყო განწყობილი ფსიქოანალიზის მიმართ, მართლაც, მისი

შემოქმედება არაა იმდენად ფსიქოლოგიური, რამდენადაც ფილოსოფიურ-

პოეტური, ასევე ინტელექტუალური. მაშ, ვეძებოთ მის ნამუშევრებში

მეტაფორები და არა სიმბოლოები… კითხვები და არა პასუხები…

„ნეტავ რას უნდა ნიშნავდეს“ მაგრიტის ერთ-ერთი ტილო – „ყალბი სარკე“ ,

რომელმაც ჩემზე წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა?! ნახატი ერთი

შეხედვით, სრულიად ჩვეულებრივი, მარტივად აღქმადია, თუმცა მასში

ჩამალული ქვეტექსტები , ბადებს ინტერესს , მისი არსის გაგების.

ნახატის სათაური სრული ანტიპოდია იმ პირველადი შთაბეჭდილებების, რაც

ტილოს ხილვისას გვიჩნდება.. თუკი ესაა ყალბი სარკე , მაშ გამოდის, რომ ან

თვალები სულაც არაა სულის სარკე ან ისინი ვერ გამოხატავენ სინამდვილეში

შინაგან მდგომარეობას… რითი გამოირჩევა მაგრეტი სხვა სიურეალისტებისგან..

ის ტოვებს თავისუფალ სივრცეს აღმქმელსა და აღქმულს შორის.. ტოვებს

თავისუფალ ნებას…

რამდენად ღრმაა ის.. ან რას მალავენ ღრუბლები ცის მიღმა, სულში…

მაგრიტმა შეძლო ტილოში სიმარტივის ეფექტის შენარჩუნება. აშკარაა, რომ

მხატვარი ისწრაფვის არა მომხიბვლელი ნახატის შესაქმნელად, რომელიც

მნახველს ესთეტიკურ სიამოვნებას მიანიჭებს, არამედ მას სურს შექმნას რაიმე

ისეთი, რაც თავისი სიმარტივით გარკვეულ შეტყობინებას დაუტოვებს

მაყურებელს.

თუმცა, მიუხედავად ყველაფერისა, „ყალბ სარკეს“ ვერ დავარქმევთ

მხატვრულად მდიდარ ნახატს, ის უმთვრესად შემოქმედისეული იდეის

მატარიებელია, რომელიც ერთგვარი დაპირისპირებაა იმ აზროვნებისა, რაც მის

დროში (და, ვაღიაროთ, დღესაც) ხშირად გვხვდება. გასათვალისწინებელია ასევე

ის ფაქტორიც, რომ ზოგადად სურეალიზმი, სათავეებთან ყოფნისას, ოდნავ

მიუღებელი სტილი იყო, რადგან წინამორბედებთან შედარებით, რთულად

აღსაქმელ და გასაშიფრ ხელწერას, უხეშად რომ ვთქვათ მნახველის გონება ვერ

იგებდა. ყოველივე ამის გამო, რენე მაგრიტი სიმარტივით უპირისპირდება

მაყურებელს და სიტყვებზე თამაშით, თავის დამოკიდებულებას ამჟღავნებს:

ტილოზე აშკარად თვალია გამოსახული, რომელიც საყოველთაო გაგებით სულის

სარკედაა მიჩნეული, მაგრამ მხატვარი, რომელიც ყველაზე უკეთ იცნობს თავის

ნამუშევარს, კატეგორიულად გვეუბნება, რომ ეს სარკე სულაც არ არის

ნამდვილი. მაშ რა არის ეს? რენე მაგრიტის მესიჯიც სწორედ აქ იმალება. ავტორი

გვეუბნება რომ ეს ხელოვნების ნაწარმოებია, რომ ტილო თავის ფიგურიანად,

ფერებიანად, თავის სახელწოდებიანადაც კი – ხელოვნებითაა ნასაზრდოები. რომ

დღეს ახალი ეპოქაა, სადაც მატერიაზე დიდი ხელოვნება იდეაა.

მართალია რენე მაგრიტს , როგორც განსწავლულ ხელოვანს, ბევრად უკეთ

შეუძლია ამა თუ იმ იდეის გაცოცხლება (როგორც ეს მის სხვა შედევრებში ჩანს),

მაგრამ ის ამ ჯერზე დიდი თავშეკავებით ეკიდება შესრულებას – მას სურს

მკითხველმა (მნახველმა) „გლეხური ენით“ მიიღოს ნაწარმოების ანალიტიკური

მხარე, რათა ყველასთვის ნათელი გახდეს ავტორის პოზიცია. ის სპობს ზღვარს

იდეასა და მის ხორცშესხმას შორის, მნახველს აძლევს საშუალებას დაებადოს

კითხვები… და რადგან ზოგჯერ კითხვები ნამდვილად სჯობია პასუხებს… ხდება,

რომ ასეთ აუხსნელ ნახატებში, ვპოულობთ ცხოვრების იმ გასაღებს, რომელიც

სულის სიღრმეშია ჩაკარგული, რომელსაც ვერავინ ამოიკითხავს ჩვენს

თვალებში, თუკი თავად არ გავაანალიზებთ… ამიტომ ყველა სარკე ყალბია, სანამ

მას სწორი კუთხით არ შევხედავთ..

(ჩახედე სიღრმეებს..ისუნთქე ჰაერი..

და სანამ მიწაზე ტერფები მიმყვება,

არასდროს შევხედავ ცას გუშინდელივით..)

და რადგან იმედებს ბილიკზე ფანტავენ..

იმედით, რომ ისევ გზები არ აებნეთ..

მე ვზივარ ხეზე და ზემოდან ვუყურებ

პატარა კაცუნებს, რომლებსაც არ ესმით..

რომ ჩემი მოძებნა ისეთი რთულია,

როგორც ამ უღრანში გზის უკან გაგნება,

და როგორც ლაბირინთს მოხუცი ჯამბაზი

დავყურებ ზემოდან და წლები გადიან,

ისევ ჩემს ძებნაში…

და რადან კაცუნებს წვერში და გრძელ თმაში –

ვერცხლისფერ ხაზებად უბზინავთ იმედი …

არასდროს გაცვლიან ნატკეპნი გზის ცნობას,

მოყინულ კიდურებს – ვიღაცის თბილ სახლში!

და მაინც კაცუნებს არ ახსოვთ ბავშობა,

რადგანაც არასდროს სცალიათ ამისთვის –

ახედონ ცის კიდეს, რომ სადღაც ხის წვერზე

იპოვნონ პასუხი – წარსული წარსულის..

და ყველა ნავალი ბილიკი ყალბია,

და ყველა მზის ჩასვლა იწყება ამოსვლით..

და სანამ კაცუნებს თავები დახრიათ

ვერავინ მიპოვნის.

(ავტორი: მე)

ნუცა ხრიკული
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი
Advertisements

ბექა ბოკუჩავა _ “Shutter Island”-ის მეტაფორების სამყარო


Shutter-Island-TV-Series

გამარჯობა, ალბათ ახალი არ იქნება, თუ ვიტყვი, რომ  ჩვენ მეტაფორების სამყაროში ვცხოვრობთ. ირგვლივ ყველგან დაფარულად  თუ ღიად არის რაღაც, რაც ხშირად ავტომატურად ან გაუაზრებლად გვმართავს, ჩვენ ვერ გავურბივართ მათ, რადგან ჩვენი ცნობიერებისეული თუ არაცნობიერისეული  ხაზის  მარადიულობაა, იგი ჩვენი გრძნობებიდან მოდის და  თითოეულს გვახასიათებს… მეტაფორები ყველგანაა: ჩემში, შენში, რეკლამებში, ნახატებში, სურათებში, ფილმებში, მუსიკაში, მოკლედ, ყველგან… იგი სულიერია და  ხშირად მოძრაობს ჩვენ ირგვლივ და გვამოძრავებს, გვმართავს, გვაშიშვლებს, ნიღბებს გვაწკაპნის სახიდან…  რა იცით,  ეგებ ჩვენც მეტაფორები ვართ?

მეტაფორები  განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ყველას სხვა ფერი, სუნი, გემო  და რაც მთავარია შინაარსი აქვს,  ისინი  ჩუმად  იპარებიან ჩვენში არაცნობიერიდან და  გადადიან  ცნობიერში,  ხმაური არ უყვართ, თუმცა მათ აღქმას  გონიერი თუ არაგონიერი ადამიანი მაინც ახერხებს, ზოგი  თვალებით ხედავს, ზოგს ესმის და უმეტესობას ურჩევნია იგი შეიგრძნოს პირდაპირ  სხეულებრივად …

საინტერესოა მეტაფორები  ყველა ასპექტში, რადგან თვითონ ცხოვრებაა განსხვავებული და სასიხარულო. გამოსარჩევია მეტაფორები ფილმებში,  აღსანიშნავია ის სიღრმეები, რომლებიც  მეტაფორებით „გაძეძგილ“ ფილმებშია თავმოყრილი. ისინი შემოდიან ჩვენში და სამუდამოდ იდებენ ბინას  ჩვენს სახლში, „მე“-ში , ცნობიერში,  მარჯვენა ნახევარსფეროში, რომლის გავარჯიშებაც არათუ რეკომენდებულია, არამედ მნიშვნელოვანია ადამიანის სრულფასოვანი განვითარებისათვის. საერთოდ მარცხენა და მარჯვენა ნახევარსფეროების სინთეზი ადამიანების ერთგვარი ხსნაა…

რატომ ფილმებში და მათში უხვად ჩაყრილი მეტაფორები? დღესდღეობით, ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც  უამრავ ხერხს იყენებენ, რათა შეძლონ მასების კონტროლი, მასების ხელში აყვანა, მასების მონუსხვა, დაინტრიგნება და ა.შ. ყველა ინდივიდუალურები ვართ, ყოველშემთხვევაში გვინდა, რომ ვიყოთ, ან სულაც ვიბრალებთ. მეტაფორებს ყველა ერთნაირად  ვერ აღიქვამს და ეს ლოგიკურია, შესაბამისად, კარგად შეფუთულ  ფილმს ყველა სხვადასხვანაირად გაიგებს, მით უმეტეს, მათ წინ  სრულიად  უცხო მეტაფორები გაცოცხლდება…

ხაზი უნდა გაესვას იმასაც, რომ  თუ  მოვინდომებთ მეტაფორებს  კუდიან არსებებად ვაქცევთ და მოვათავსებთ ბოროტი  რეკლამებივით ჩვენი გონების მუზეუმში თოჯინებად… თავიდან თითქოს ჩვენ ხელშია მეტაფორები, მაგრამ ბოლოს აღმოვაჩენთ, რომ სწორედ ჩვენ  ვართ მათი დაქვემდებარების ქვეშ…

როგორც უკვე ვთქვი,  ფილმებს  ჩვენზე დიდი გავლენა აქვს და  ისინი მარტივად იმკვიდრებენ თავს პატარა კაცუნების, თუნდაც დიდი ადამიანების არსებაში… განსახილველად ავირჩიე ფილმი, რომელიც უამრავ კითხვის ნიშანს სვამს, გენიალური კომპოზიტორის, მარტინ სკორსეზეს – „შეშლილთა კუნძული“,  პოლიფონიური  ფსიქოლოგიური დრამა, რომელშიც მთავარ როლს ლეონარდო დიკაპრიო თამაშობს. რატომ ის?  იმიტომ რომ,  მთლიანად მეტაფორებითაა სავსე, მთავარი პერსონაჟი თავად არის მეტაფორა, რომელიც ახალი ადამიანის ძიებაშია, არადა მან უკვე დაკარგა ძველი და ახალი სახეც…

ამერიკის შეერთებული შტატების მარშალი,  ახალგაზრდა ედვარდ დენიელსი  „მეგობართან“ ერთად, სახელმწიფოებრივი მისიით მიდის კუნძულზე, რომელზეც ფსიქიატრიული კლინიკაა სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის.  ფილმში თავიდანვე აქტიური ადგილი უჭირავს ერთ-ერთი უმთავრესი სტიქიის  ნიშას, წყლის მეტაფორას, რომელიც ტედის (მთავარი პერსონაჟის) ჰალუცინაციებში ერთ-ერთი მთავარი ობიექტია. სწორედ  წყლით (პატარა ნაკადულით) იბადება ტრაგედია …

„არ დაგვივიწყოთ, რადგან ჩვენც ვცხოვრობთ, გვიყვარს და ვიცინით“… ესაა წარწერა  დიადი საგიჟეთის გზაზედ… და, აი ჩადის მარშალიც, თავიდანვე საინტერესო დიალოგი შედგება დაცვის წევრებთან, სადაც გაიჟღერებს ფრაზა: „ისე იქცევით, თითქოს შეშლილობა გადამდებია.“ ნეტავ, არ არის… ?  საინტერესოა  ფსიქიატრების, ექიმების, მეტდების  პროტოტიპები, ოთახები, რომლებშიც ჰიტლერის სურათებს გადააწყდები, თვითონ პაციენტები, რომელთა თვალებშიც საოცარი გაუცხოებაა სამყაროსადმი…   ამ კედლებში გამოკეტილი იყო  ერთ-ერთი საშიში  დედა, რომელმაც სამი შვილი დაახრჩო, ახლა იგი გაქცეულია  და მარშალს  მომხდარის გამოძიება სურს, პირველივე დღეს საინტერესო მეტაფორისეული მინიშნება დახვდება წარწერით: „ ოთხის კანონი,  67-ე „ …

ყველაფერი მაშინ იწყება, როდესაც მთავარ პერსონაჟს  ჰალუცინაციები ეწყება, მას გაორების სერიოზული ნიშნები აქვს,  მაგრამ  განა  ამიტომ  ეცხადება მეუღლე, რომელიც  ჭრელ კაბაში გამოწყობილი არაერთხელ  უბნევს თავგზას? ოფიცერს ადრე ბევრი შემოხოცვია და ყოველთვის ჩაესმის ადამიანთა ხმები, განსაკუთრებით ერთი პატარა გოგონასი: „ უნდა გადაგერჩინე, ყველანი უნდა გადაგერჩინეთ…“

ედვარდი ყურადღებით ცდილობს  ფაქტების აღმოჩენას და საჭირო ადამიანებთან საუბარს, ერთ-ერთი დაკითხვისას  პაციენტი ქალი მას ჩუმად  ფურცელზე დაუწერს „run”- გაიქეცი …  ყველგან რაღაც სახის მინიშნებაა, მეტაფორები, რომლებიც დაფარულია, თუმცა გონების ამუშავებისთანავე, ისინი ჩვენში შემოვლენ… შვილების მკვლელი დედის ძიებაში გადაეყრება ერთ  კაცს, რომელსაც იცნობს, მეტიც მისი აზრით, აქ  სწორედ ამიტომ არის, რადგან ამ ადამიანმა ადრე  აქაურობის შესახებ ამცნო, უთხრა, რომ   სასტიკად  ექცევიან პაციენტებს…  დღეს ეს ადამიანი  გამოყუდებულია ეს კორპუსში და საბოლოოდ  კი  პირში მიახლის მაიორს, რომ აქედან ვერასოდეს გავა …

ბევრი წანწალის შემდეგ, კლდეებში თაგუნიებთან თამაშის“ შემდეგ სრულიად შემთხვევით გადაეყრება იმას, ვისაც ეძებს და მათ შორის მიდის არაჩვეულებრივი დიალოგი. ქალი კარტებს ხსნის და ამბობს, რომ მას შვილები არათუ არ მოუკლავს არამედ, არც არასოდეს ჰყოლია, ხოლო ამ საგიჯეთში პაციენტებს ცდებისათვის იყენებენ, აგიჟებენ,  გონებას  ართმევენ  და ალენჩებენ, ხაზს უსვამს იმასაც, რომ  იგივე ელის ტედსაც… „ტკივილი სხეულში როგორ შედის? ტკივილს ტვინი მართავს, ისევე, როგორც  ყველაფერს.  ნეტავ შეიძლებოდეს, ისე გარდავქმნათ ყველაფერი, რომ ადამიანმა ვერ იგრძნოს ვერაფერი, იქცეს პირად, რომელსაც მეხსიერება არ გააჩნია…“

როდესაც გაეცლება  აქაურობას, გზად  მთავარ ოფიცერს ხვდება, ისინი იწყებენ ძალადობასა და მორალზე საუბარს, როდესაც ღმერთის სახელს ახსენებს მთავარი პერსონაჟი და მორალს გააჟღერებს,  აუგად მიაგებებს  ოფიცერი: რომ „ყველა მოძალადეები ვართ და თვით ღმერთიც კი ძალადობრიობაა.“

საბოლოოდ  კი  იგი ადის მაღალ კოშკზე, სადაც ფსიქიატრი დახვდება, რომელიც  ეუბნება, რომ ის თავიდანვე შეშლილი იყო… გაორებისმქონე  პაციენტის წინ იშლება სურათი, რომლის აღდგენასაც ცდილობს,  მომენტი, როდესაც სახლში მისულს მხოლოდ მეუღლე ეფეთება შაბათ დღეს,  ხოლო სამი შვილი კი სახლში დამხრჩვალი ცოლის მიერ,  ახსენდება ის ემოციები, რომლებიც  შიგნიდან ანადგურებს, ახსენდება, როგორ მოკლა  უსაყვარლესი მეორე ნახევარი … ნეტავ რას უნდა ნიშნავდეს მინიშნება „ 4-ის კანონი,  67-ე“,  სწორედ თვითონ არის სამოცდამეშვიდე პაციენტი, როგორც ირკვევა ის უკვე 2 წელია აქ „მკურნალობს“… მაინც რას უნდა ნიშნავდეს: შვილები, წყლისადმი შიში,  მკვლელობები ჰალუცინაციებში, ეს მისია? რომელია აქედან რეალური? რამდენი სახეა გაორებული შეშლილის  სულში?  ეს ყველაფერი მეტაფორების სახითაა ჩაყრილი  ფილმში,  უნდა უყურო, რათა ბოლომდე შეიგრძნო და გახსნა …

ძალიან საინტერესოა მისი ბოლო სიტყვები: „რა არის უარესი, იცხოვრო, როგორც ურჩხულმა თუ მოკვდე, როგორც კარგი ადამიანი?“ სავარაუდოდ, იგი მეორეს ირჩევს, არავის სურს  სიგიჟეში ცხოვრება, თუმცა შეშლილობა ნამდვილად გადამდებია და  იგი ჩვენი ცხოვრების განუყრელობაა…

ამ ფილმში გაორებულობა არის მეტაფორული, რომელიც ჩვენში სხვადასხვა გზებით ცდილობს შემოჭრას, მისი მართვა არაა მარტივი, რადგან ძალიან ძლიერი და ღრმაა… საინტერესოა ისიც, რომ  ტვინის ორივე ნახევარსფეროს გარეშე ადამიანის არსი აზრს კარგავს, რადგან ერთის დაკარგვით, კარგავ მეორესაც… და მარტივად სამართავი ხდები მასების მხრიდან… მართლაც, ჩვენ ყველა მოძალადები ვართ ჯერ საკუთარი თავის მიმართ, შემდეგ სხვებზეც გადავდივართ და გვსურს, ვმართოთ ერთმანეთი ისე, რომ  დავაკარგვინოთ სხვებს ინდივიდუალური სახეები …

მეტაფორები  სულიერი არსებები არიან, რომლებსაც ვერ ვაკავებთ,  რამდენად ჩვენ ვართ მათი მშობლები, იმდენად ჩვენზე ძლიერები და უმართავები ხდებიან… ნახვამდის…

ფილმის ლინკი:

http://www.file.ge/?p=26555

ბექა ბოკუჩავა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი

ცირა ბარბაქაძე _ რა არის ვიზუალიზაცია ანუ რატომ უნდა იფიქროთ სახეებით?


 Visualizacao

„როდესაც იდეა მიჩნდება, მაშინვე ვიწყებ მის განვითარებას წარმოსახვაში: ვცვლი კონსტრუქციას, ვაუმჯობესებ და აზრობრივად მომყავს მექანიზმი მოძრაობაში. ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, აზრებში ვმართავ ჩემს ტურბინას თუ სახელოსნოში… ასეთ ვითარებაში შემიძლია, სწარაფდ განვავითარო და სრულვყო კონცეფცია ისე, რომ არ შევეხო არაფერს…“

ნიკოლა ტესლა, „My Inventions

ადამიანის სხეული მექანიზმია, ოღონდ ცოცხალი მექანიზმი, ამ რთული სისტემის მუშაობის ცოდნა საშუალებას გვაძლევს, ის ვმართოთ. რაც უფრო ღრმად ვეცნობით და ვსწავლობთ, მით უფრო ეფექტური ხდება მართვის შედეგები.

ცოტა უცნაური სიტუაციაა: უკვე ორი ვართ: ერთი, ვინც სწავლობს და მეორე: ვისაც სწავლობს… შეიძლება, მესამეც გამოჩნდეს, უფრო სწორად, ის სულ ჩანს და ის მთავარია: ის, ვინც აკვირდება იმას, ვინც სწავლობს და იმას, რომელსაც სწავლობს…

სად ვართ ჩვენ… რომელი ვართ…?

ლოსევი წერს: თუ სული ჩემი – მხოლოდ „ჩემია“ და არა მე თვითონ… მაშინ სად ვარ „მე“?

დავაკვირდეთ იმ კუთვნილებით ნაცვალსახელს, რომელსაც საკუთარი თავის მიმართ ვიყენებთ: ჩემი სული… ჩემი ხელი, ჩემი ნაწერი, ჩემი ფიქრები, ჩემი აზრები…. ეს ყველაფერი მე „მეკუთვნის“, ანუ: არცერთი მათგანი „მე“ არ ვარ „თავად“… უბრალოდ, მეკუთვნის…

როგორც სადენები არ არის დენი, არამედ მხოლოდ გამტარია, ასევე არ არის ადამიანის სხეული სული, ისიც – გამტარია…

„მე“ იმყოფება დაბადების, სიკვდილის და ცხოვრების მიღმა… (ლოსევი). არა მგონია, ამ განმარტებამ შვება მოგვიტანოს…

მოკლედ, ჩვენ (პირველი) ვსწავლობთ ჩვენს (მეორე) მექანიზმს და ის (მესამე) სულ გვაკვირდება…

ახლა ჩვენში იმ ადამიანს დავუბრუნდეთ, რომელიც ფიქრობს, ქმნის, წარმოიდგენს, წარმოისახავს… ანუ: სურვილებს აქცევს ფორმებად, „ფილმად“. ვიზუალიზაცია სწორედ ეს არის: წარმოსახვაში სასურველი რეალობის დანახვა სახეებით. ეს ჩვენი ყოველდღიური არსებობაა, არაფერია ახალი… ახალი ის არის, რომ ჩვენ ვიწყებთ მის შესწავლას და ამ სისტმის შესწავლით და გამოყენებით უფრო საინტერესოს გავხდით ჩვენს ცხოვრებას.

ვიზუალიზაციის გასაგებად საჭიროა ვიცოდეთ, როგორ მუშაობს ჩვენი ცნობიერი და არაცნობიერი. როდესაც ჩვენი აზრები ხშირად მეორდება ცნობიერში, ამის შემდეგ ის პირდაპირ გადაედინება არაცნობიერში, არაცნობიერი მას იღებს, როგორც ჭეშმარიტებას და ქმნის ყველა პირობას, რომ ის გამოვლინდეს, მატერიალიზდეს რეალურ ცხოვრებაში… საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენი ტვინი ვერ არჩევს, არ შეუძლია ზღვარის გავლება რეალურსა და წარმოსახულ მოვლენებს შორის.

როდესაც ადამიანი პერიოდულად ფიქრობს ერთსა და იმავე მოვლენაზე და, ამავე დროს, წარმოიდგენს მას, რაც შეიძლება მკაფიოდ, არაცნობიერი ზღაპრული ჯინივით იწყებს მის შესრულებას.

არაცნობიერი _ ჩვენი ყველაზე ერთგული მეგობარია, ის – ყოვლისშემძლეა; ის უსმენს ჩვენს აზრებს, დაუყოვნებლივ გამოაქვს დასკვნები, იწყებს გზების ძიებას სასურველის მისაღწევად, მაგრამ არსებობს ერთი პირობა, მისი ენა განსაკუთრებულია… მას მხოლოდ ვიზუალური, „სახეების“ ენა, ესმის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ვიზუალიზაცია… ანუ მკაფიოდ წარმოსახვა იმისა, რაც გსურთ… მაგრამ მხოლოდ წარმოსახვა არაფერია, თუ მას არ ახლავს შესაბამისი კინესთეტიკური განცდები, შეგრძნებები, ანუ ის უნდა იყოს ემოციური, მხოლოდ ეს ანიჭებს ვიზუალურ სახეებს ძალას… ამ გზით წარმოსახული ღრმად იჭრება ჩვენში… შესაძლოა, რომ ამ პროცესს სასიამოვნო მუსიკაც ახლდეს თან.

ახლა შეგიძლიათ, რომ თქვენი ცნობიერების „რევიზია“ ჩაატაროთ: რაზე ფიქრობთ ხშირად, რას წარმოისახავთ? რომელი სახეებია თქვენს ცნობიერებაში რეგისტრირებული და ნამდვილად გსურთ თუ არა მათი „ახდენა“? ადამიანები ძალიან ხშირად ფიქრობენ იმაზე, რაც არ სურთ, ატარებენ ნეგატიურ წარმოდგენებს და ამით ნიშანს აძლევენ არაცნობიერს, რომ იმოქმედოს… მერე უკვირთ, რატომ „ახდა“ ის, რაც არ სურდათ, მაგრამ რაზეც ბევრს ფიქრობდნენ.

კარგი იქნება, თუ აირჩევთ აზრის გამოხატვის პოზიტიურ ვერსიას და კონცნტრირდებით სასურველზე და არა იმაზე, რაც არ გსურთ… ადამიანი ის არის, რაზეც ფიქრობს, რაზეც საუბრობს, რა წარმოდგენებსაც ატარებს… ვისაც ფიქრის შეცვლა შეუძლია, მას შეუძლია სამყაროს შეცვლაც… ბრმა ბედისწერას ქმნის ჩვენი უმოქმედობა და ავტომატიზმი…

ვიზუალიზაცია, როგორც განსაკუთრებული სემიოტიკური ენა, შეგვიძლია ბევრი მეთოდით განვუვითაროთ მოსწავლეებს…  მაგალითად, მოასმენინეთ კლასიკური მუსიკა და თხოვეთ, რომ გაახმოვანონ, რასაც წარმოისახავენ…  ერთი სემიოტიკური სისტემიდან მეორე სემიოტიკურ სისტემაში „გადასვლა“ შემოქმედებითი პროცესიც არის, საინტერესოც  და მოსწავლეთა უნარების გამოვლენაც ასე უფრო მოხერხდება… მუსიკა შეიძლება იყოს ნებისმიერი, მაგალითად, ბეთჰოვენის „მთვარის სონატა“:

https://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck

საინტერესო იქნება იმაზე დაკვირვებაც: რომელი ემოცია იქნება დომინანტი ტექსტებით გადმოცემულ შინაარსებში: სევდა, სიხარული, შიში, ბედნიერება…. ?

ნიკოლა ტესლა ადამიანის ევოლუციაში უპირველეს მნიშვნელობას გამომგონებლობას ანიჭებდა, რადგან თლიდა, რომ ეს იყო შემოქმედებითი აზროვნების ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი. ადამიანის განვითარების უზენაეს მიზნად მას მიაჩნდა მატერიალურ სამყაროზე ცნობიერების სრული დიქტატი. თავისი ყველა აღმოჩენა ტესლას ვიზუალური აზროვნების წყალობით აქვს გაკეთებული… ბევრმა მეცნიერმა აზროვნების ამ ტიპის წყალობით შეცვალა სამყარო…

აინშტაინიც ყოველთვის სახეებით ფიქრობდა და არა სიტყვებით ან მათემატიკური სიმბოლოებით… ხოლო ტესლას წარმოსახვა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ხელშესახებად ხედავდა ყველაფერს…ტესლას სტრატეგიას ჰგავს მოცარტის სტრატეგია, რომელიც ამბობდა, რომ მუსიკას ჯერ გონებაში ქმნიდა და მერე გადმოჰქონდა ქაღალდზე, უკვე დასრულებული…

რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ გენიოსთა აზროვნების წესი ვიცოდეთ? ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირების სპეციალისტები თვლიან, რომ ამ სტრატეგიების ცოდნით ბავშვებში ძლიერდება ვიზუალური აზროვნება და ამიტომ სკოლიდანვე უნდა გამოვუმუშავოთ ეს უნარები მათ, შევაჩვიოთ სახეებით აზროვნებას…

როდესაც ბავშვები მშობლებს გამოგონილ ამბებს უყვებიან და როდესაც მშობლებს ეს ამბები არ მოსწონთ, ისინი ეუბნებიან: რომ ეს მათი ფანტაზიაა, ან რომ ეს ცუდი მოგონებაა და მალე გაივლის და ცდილობენ, რაც შეიძლება, დაუთრგუნონ ასეთი ფანტაზიები და „გადმორთონ“ რეალურ ცხოვრებაზე.

ტესლას ამ დრო სხვა მეთოდი ჰქონდა… როდესაც რაიმე წარმოსახვა აეკვიატებოდა (და გენიოსს ასეთი ბევრი ჰქონდა) და თავიდან ვერ იშორებდა, კი არ თრგუნავდა, იწყებდა ამ წარმოსახვის მართვას და უძებნიდა ისეთ განვითარებას, როგორიც მას სურდა… ვფიქრობ, ეს სტრატეგია ბავშვებს ადრეული ასაკიდანვე შეაჩვევს, მართონ წარმოსახვები და შემდგომში არა მხოლოდ წარმოსახვები, არამედ საკუთარი თავი და საკუთარი ცხოვრება.

წარმოსახვის უნარის განსაკუთრებულობაზეა ერთი თანამედროვე ესპანელი მწერლის, ხუან მარსეს, პატარა მოთხრობა („უჟანგავი ფოლადის ავტომობილი“), რომელსაც ხშირად ვიმოწმებ ასეთ შემთხვევაში. მოთხრობაში სულ ორი პერსონაჟია: ძლევამოსილი ფინანსისტი და ღარიბი ბიჭუნა. შემთხვევითობის წყალობით, მათი გზები გადაიკვეთება და მოწყენილი ნავთობის მაგნატი ღარიბი ბიჭუნასაგან ისეთ რამეს გაიგებს და ისწავლის, რაზეც მანამდე არასდროს არ უფიქრია… ბიჭუნა მას აზიარებს ნამდვილ მისტიკას და პირველად 50 წლის განმავლობაში, სინიორ ალკონი სამსახურში არ მიდის… რაღაც მოხდა მის ცხოვრებაში ისეთი, რამაც ჩვეული ავტომატური რეჟიმიდან ამოაგდო… მოკლედ, ბიჭუნას დაჟინებულობით და ძლიერი წარმოსახვით მან შეიძინა მანქანა, რომელიც არ არსებობდა და რომლის დანახვაც შეძლო მხოლოდ მას შემდეგ, როცა გადაწყვიტა, რომ შეეძინა ბიჭუნას შეთავაზებული არარსებული ლინკოლმ -კონტინენტალი.

პ.ს. სწორედ ასეთ შემთხვევებზე ამბობს ტესლა: რომ ცნობიერება ბატონობს საგნებზე…

გამოქვეყნებულია mastsavlebeli.ge-ზე

ცირა ბარბაქაძე _ როგორ წავიკითხოთ ერთი ლექსი სამ სემიოტიკურ ენაზე


download

სამყარო ჩვენში განსხვავებულად შემოდის, განსხვავებული არხებით: ხმებით, ხედვით, შეგრძნებებით… სამივეთი ერთად, ან ერთით – განსაკუთრებით… ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთსა და იმავე მოვლენებს განსხვავებულად აღვიქვამთ და რომ ამ განსხვავებულობამ კონფლიქტი არ უნდა გამოიწვიოს… არა და, რამდენი და რამდენჯერ მინახავს ამის გამო მოკამათე ადამიანები. ან ადამიანები, რომლებმაც ერთმანეთს ვერ გაუგეს მხოლოდ იმის გამო: რომ განსხვავებული აღქმის ენებით საუბრობენ…

ნიშანთა სამი განსხვავებული სემიოტიკური სისტემა: ბგერები, სახეები, შეგრძნებები… ჩვენ ადრეც ვთქვით, რომ ეს განსხვავებული ენები (მეტაფორული გაგებით, ენები) თავს იყრის ენაში – ყველაზე უნივერსალურ სემიოტიკურ სისტემაში…

ენით გამოითქმის პოეზია – რითმი, რიტმი, ბგერადობა ქმნის მუსიკას… ქმნის სრულიად განსხვავებულ მუსიკას… ქმნის სიმფონიას… იწვევს განსხვავებულ შეგრძნებებს, აღვიძებს წარმოდგენებს…

აბა, კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ გალაკტიონის მიერ წაკითხულ „მთაწმინდის მთავრეს“ (ბუნებრივია, გალაკტიონის ხმით წაკითხული სხვა ეფექტია და წიგნიდან წაკითხული – სხვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ავტორს მოვუსმინოთ) და მერე მოსწავლეებსაც (სტუდენტებსაც) დაუსვით კითხვა: ლექსის მოსმენის შემდეგ როგორი აღქმა უჩნდებათ, როგორ მოქმედებს მათზე ლექსი, რას გრძნობენ პირველ რიგში…? თუ შეგძნებების გადმოცემა გაუჭირდებათ, შეგიძლიათ მეტაფორული სიტყვა დაასახელებინოთ…

https://www.youtube.com/watch?v=NtgEDE-hp0w

ჩემი გამოცდილებით, სტუდენტებს ძალიან საინტერესო და განსხვავებული პასუხები აქვთ, რომლებიც ძირითადად, სამ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ და რომლებიც შეესაბამება ჩვენი აღქმა-აზროვნების სამ არხს: აუდიალურს, ვიზუალურს და კინესთეტიკურს; არის შემთხვევები, როდესაც სამივე არხით ხდება შემეცნება და, ასეთ შემთხვევაშიც, უპირატესი არის ერთი რომელიმე.

  • ესმით მუსიკა და ავიწყდებათ ტექსტი _ აუდიალური
  • ისმენენ ტექსტს და ხედავენ სურათებად _ ვიზუალური
  • შეიგრძნობენ ემოციებს _ კინესთეტიკური

მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები (სტუდენტები) გაარკვევენ, მათთვის აღქმა-აზროვნების რომელი ტიპია უფრო მეტად დამახასიათებელი, ლექსი შეგვიძლია განვიხილოთ „სამ ენაზე“, სამ განსხვავებულ სემიოტიკურ განზომილებაში:

ლექსის მუსიკალობას ქმნის: ავტორის ხმა, რითმა, რიტმი… ბგერათმეტყველება…

ფერები, ფორმები, ხაზები, მეტაფორები, შედარებები… – ვიზუალურ აღქმას აძლიერებს, ხოლო  კინესთეტიკას _ შეგრძნებებზე მიმართული ლექსიკა („თუ როგორ ვგრძნობ, რომ…“)… და სხვა.

რა თქმა უნდა, არ უნდა გაგიკვირდეთ, თუ მოსწავლეები სრულიად განსხვავებულ ვიზუალურ აღქმებს წარმოადგენენ, ისეთებს, როგორიც შეიძლება ტექსტში საერთოდ არ იყოს… ეს დამოკიდებულია მათ ემოციურ და სულიერ კონტექსტებზე… უნდა მისცეთ საშუალება, რომ ლექსის მოსმენის შემდეგ საკუთარი „ტექსტები“ შექმნან და გამოავლინონ იმ სემიოტიკურ ენაზე, რომელიც მათთვის უფრო ახლობელია, ასევე მოისმინონ განსხვავებული აღქმები, რაც საინტერესო იქნება მათთვის და რაც გაამთლიანებს ლექსის აღქმას… ძალიან ხშირად ისინი გამოავლენენ ნეგატიურ ემოციებსაც და უნდა აუხსნათ, რომ ნეგატიური ემოცია „ცუდს“ არ ნიშნავს, რომ პოეზიას ეს ფუნქციაც აქვს… ერთგვარი განწმენდის…

ლექსის წაკითხვა არ ნიშნავს ლექსის კითხვას… ლექსის წაკითხვა არ ნიშნავს მის გაგებას, ლექსის გაგება არ ნიშნავს მის შეგრძნებას… ლექსი – საერთოდ არ „იკითხება“… ნამდვილი ლექსი – ეს არის ამოუწურავი ემოციების განახლების წყარო… მისი წაკითხვა ინდივიდუალურია და ყველა წაკითხვა „სწორია“… პოეზიას აქვს სიღრმეები და მასწავლებელი არსებობს იმისთვის, რომ ამ სიღრმეში შეიყვანოს მოსწავლე და არასდროს არ უკარნახოს, რა არის სწორი და არასწორი, არამედ მისცეს საშუალება, გამოავლინოს მოსწავლემ ის აზრი, ის ემოცია, ის შეგრძნება, რომელიც გაუჩნდება… და მერე დააკვირდეს ამ მოვლენებს, რაც ხდება მასში, რატომ და როგორ ხდება?

საბოლოოდ, პოეზია (ლექსი) გარკვეული სიხშირეა, გარკვეული ენერგია და მისი შეცნობა ნიშნავს მასთან რეზონანსში მოსვლას და ეს რეზონანსი შეიძლება გამოიწვიოს ლექსის მუსიკალობამ, ვიზუალურობამ, კინესთეტიკურმა შეგრძნებებმა… ან – თითოეულმა, ან – სამივემ…

გალაკტიონის „მთაწმინდის მთვარის“ მოსმენის მოსმენის შემდეგ ერთმა სტუდენტმა ასეთი პასუხი გამცა: მე ეს ლექსი სხეულით შევიგრძენი, არ მესმოდა სიტყვები, არც მუსიკა, არ გამჩენია წარმოდგენები… უბრალოდ, მონაცვლეობით: მაციებდა და მაცხელებდა… სხვა პასუხი იყო მეტაფორული: თითქოს ბომბი ამიფეთქეს თავში… ან ასეთი: მე, უბრალოდ, გაფრენა მომინდა… კიდევ სხვა: ეს იყო ვულკანის ამოფრქვევა…

ლექსის სიცოცხლე სწორედ ამაშია: ის იწვევს რეფლექსიას, ქმნის ახალ და განუმეორებელ შეგრძნებებს, ბადებს ახალ მეტაფორებს… ის ყოველი მოსმენისას თავიდან იწერება იმისთვის, ვინც კითხულობს (ისმენს)…

პოეზიაც განსხვავებულია ამ მხრივ: ის, რომელიც მუსიკას ანიჭებს უპირატესობას, ის, რომელიც ხატოვანია და რომელიც შეგრძნებებზეა მიმართული… იმის თქმა მინდა, რომ პოეტებიც შეგვიძლია, რომ ამ მხრივ „გამოვიკვლიოთ“. თუ გალაკტიონთან ყველაფერია, ზოგიერთ პოეტთან უფრო ვიზუალური სჭარბობს, ზოგიც მთლიანად კინესთეტიკურ შეგრძნებებზეა აგებული. ახლა გასაგებია, აუდიალური აღქმის ადამიანს რომ ვიზუალური პოეზია არ მოეწონება და პირიქით…  ზოგადად, პოეზიის დიფერენცირება პოეტების აღქმის მიხედვითაც შეიძლება გავაკეთოთ: აუდიალური პოეზია, ვიზუალური პოეზია, კინესთეტიკური პოეზია…. შეიძლება ამ ტიპის სხვა დაყოფაც.

კლასიკური ჰაიკუ უმეტესად ვიზუალური პოეზიაა:

„ალუბლის თვალწინ

ღრუბლის კვამლში

ჩაიძირა ეული მთავრე“  (ბასიო მაცუო)

ამ ტიპის ვიზუალური პოეზია ერთგვარი „სავარჯიშოცაა“ ვიზუალური აზროვნების გასაძლიერებლად, იმდენად ხილვადია, შეუძლებელია ამ ლექსის სხვაგვარი აღქმა.

ან ეს სახე:

ჩემს ძველ სახლში,

რომელიც დავტოვე,

ალუბალი ყვავის… (კობაიაში ისა)

ბუნებრივია,  ვიზუალური სახეები მხოლოდ სახეებად არ რჩება, ისინი აღვიძებენ ემოციებს და ჰაიკუს მთელი ფილოსოფიაც იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოქმნას ვიზუალური სახეები, გამოიწვიოს ემოცია და რეფლექსია… უფრო მეტი ითქმება სტრიქონებს შორის, სტრიქონებს მიღმა…

აუდიო-პოეზიის ნიმუშია თანამედროვე კულტურაში პოეტ ზურაბ რთველიაშვილის პერფორმანსები… მასში იმდენად ძლიერია აუდიო-აღქმა, თითოეული სიტყვა ვიბრირებს და ენერგიას წარმოშობს, ამ ენერგიას პოეტი აძლიერებს სხვა რიტმებითაც, რითაც პოეზია ემსგავსება ერთგვარ რიტუალს. ეს არის ლექსი-შესრულება, შეუძლებელია ამგვარი პოეზია მხოლოდ გრაფიკულად გადმოიცეს, მასში ჩართულია პოეტის ყოველი ნერვი, ყველა კუნთი, ყველა საცეცი… შეგიძლიათ, მოგწონდეთ ან არ მოგწონდეთ ამგვარი პოეზია, მაგრამ ის არსებობს და ვფიქრობ, გაცილებით უფრო „უშუალოა“, ვიდრე წიგნის ფურცლებით გაშუალებული პოეზია.

https://www.youtube.com/watch?v=xDFUWa9pR5Y

და, რა თქმა უნდა, ლექსში მთავარი ის არის, რაც გამოუთქმელი რჩება…

გამოქვეყნებულია mastsavlebeli.ge-ზე

ცირა ბარბაქაძე: ენა – უნივერსალური მულტისემიოტიკური სისტემა


ენის ძირითადი ფუნქცია ურთიერთგაგებინების ფუნქციაა… თუმცა ამავე ენის მეშვეობით სულ უფრო ნაკლებად ესმით ადამიანებს ერთმანეთის. არა და, უკეთესი საშუალება არ არსებობს. პრიორიტეტი მაინც ენას აქვს და ექნება. განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება სწავლების პროცესს, როდესაც გაგებინება აზრის გადაცემის მთავარი პირობაა. აზრის გადაცემის სხვა სემიოტიკური სისტემებიც არსებობს, მაგრამ აუდიტორიაში (კლასში) აზრთა ურთიერთგაცვლის მთავარ ფორმად მაინც ლინგვისტური (ენობრივი) ფორმა რჩება. სხვა ფორმები, როგორიცაა: ვიზუალური და აუდიო დამხმარე სემიოტიკური საშუალებებია, სწავლებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ძირითადი.

როგორც მკვლევრები ამბობენ, თანამედროვე სამყარო უფრო მეტად გახდა ვიზუალური აღქმის… რადგან დრო აჩქარდა, ახალი ტექნოლოგიები შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში და ადამიანი გამუდმებით „გადარბენაზეა“… ამიტომ ურჩევნია „დაინახოს“, ვიდრე „წაიკითხოს“. ამ მოვლენას კარგად შევამოწმებთ სოციალურ ქსელებში. ვიზუალური ნიშნები სწრაფ აღქმასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია ერთი „შეხედვით“, მაგალითად, ფოტოს მეშვეობით, გავიგოთ მთელი ამბავი და „დროს არ ვკარგავთ“ წავიკითხოთ (ან მოვისმინოთ) ინფორმაცია. „სელფების“ სიხშირეც სწორედ ამასთან დაკავშირებული პროცესია. ადამიანი სიტყვების ნაცვლად გამოიხატება ვიზუალურად. ამის საშუალებას სოციალური ქსელები იძლევა, მაგრამ ჩვეულებრივად ცხოვრებაში და ურთიერთობებში ენის გარეშე „ენობრივი ადამიანი“ ვერ იქნება. ენა – ეს არის ჩვენი საზღვარიც და უსაზღვროების წყაროც. ამიტომ მართალია ჰაიდეგერი, როდესაც მეტაფორულად ენას წარმოადგენს, როგორც „ყოფიერების სახლს“ და სინამდვილის სტრუქტურირების მთავარ საშუალებას.

ახალგაზრდებიც უფრო მეტად უყურებენ ფილმებს და თამაშობენ თამაშებს, ვიდრე კითხულობენ. ეს არის საუკუნის მოცემულობა და ამ პირობებს ჩვენ ვერ გავექცევით.

ვხედავ… მესმის… ვგრძნობ…

ფსიქოლოგები აღქმის მიხედვით ადამიანებს ჰყოფენ: ვიზუალებად, აუდიალებად და კინესთეტიკებად.

ვიზუალები „ხედავენ“, აუდიალებს – „ესმით“ და კინესთეტიკები „გრძნობენ“. მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც ენა უნივრესალურია. მეტყველების დიაგნოსტირებით შესაძლებელია დავადგინოთ, აღქმისა და აზროვნების რომელ ტიპს განეკუთვნება ადამიანი. ანუ ეს ყველაფერი მაინც ენით და ენაში გამოიხატება. წარმოიდგინეთ, რომ ენა არის მასალა, რომლისგანაც „ხატავ“, ქმნი მუსიკას და მოქმედებ შეგრძნებებზე….

თუ გინდათ, გაარკვიოთ აღქმისა და აზროვნების რომელ ტიპს განეკუთვნებიან თქვენი სტუდენტები (მოსწავლეები), მოაყოლეთ მათ ერთი და იგივე ამბავი და კარგად მოუსმინეთ და დააკვირდით ლექსიკას, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ თხრობისას.

ვიზუალი – ამბავს გადმოსცემს სიტყვებით, რომელიც ხედვასთან არის დაკავშირებული, ის სურათებად ხედავს ამბავს და თხრობაში ხშირად მიმართავს ზმნას „ვხედავ“. მისი საყვარელი ფრაზებია: „არ მინახავს ეს“, „შევნიშნე, რომ განსაკუთრებულია“, „ეს ნათელს ჰფენს საქმეს“; ნახატები, ხატოვანი აღწერა, ფოტოგრაფია უფრო მნიშვნელოვანია აღქმის ამ ტიპისთვის, ვიდრე სიტყვები; ისინი უეცრად ამჩნევენ იმას, რისი დანახვაც შესაძლებელია: ფერი, ფორმა, ხაზი, ჰარმონია და უწესრიგობა.

აუდიალისთვის – მთავარი არის რიტმი, ჰარმონიულობა, ჟღერადობა და უპირატესობა აქვს ზმნას „მესმის“. დამახასიათებელი ფრაზები: „ვერ ვიგებ, რას მეუბნები“, „ვერ ვიტან ხმამაღალ მელოდიას“, „რა წყნარად საუბრობ“… ამ ტიპისთვის მნიშვნელოვანია ყველაფერი, რაც აკუსტიკურია: ხმა სიტყვა, მუსიკა, ხმაურის ეფექტები;

კინესთეტი – ამბავს გადმოსცემს ემოციებით, მისთვის მთავარი შეგრძნებებია და საყვარელი ზმნა _ „ვგრძნობ“. დამახასიათებელი ფრაზები: არ შემიძლია ამის გაგება, ვგრძნობ სიხარულს, აუტანელი ატმოსფეროა, შენმა სიტყვებმა შემძრა…. დიალოგისას კინესთეტიკებს აინტერესებთ ადამიანის შინაგანი შეგრძნებები;

Untitled 11

მაგალითად, რითი ხვდება ადამიანი, რომ ვიღაცას უყვარს?

ვიზუალი (ხედვითი აღქმა) _ იმით, თუ როგორ უყურებენ მას;

აუდიალი (სმენითი აღქმა) _ იმით, თუ რას და როგორ ეუბნებიან მას;

კინესთეტი  (შეხებით აღქმა) _ იმით, თუ როგორ ეხებიან;

ჰკითხეთ ადამიანს, სად გაატარებდა შვებულებას სიამოვნებით?

ვიზუალის პასუხი: ლურჯი ზღვა, ყვითელი ქვიშა, კაშკაშა მზე, სარკმლიდან მთიანი პეიზაჟი, გარუჯული გოგო-ბიჭები ზღვაზე….

აუდიალის პასუხი: ტალღების ხმა, დილის სიჩუმე, თოლიების ჭყივილი, ენერგიული მუსიკა, ქარის ხმა…

კინესთეტის პასუხი:  თბილი შხეფები, ზღვის სუნი, ცხელი ქვიშა, რელაქსაცია…

მსგავსი სვარჯიშო-დავალებებით ადვილად განსაზღვრავთ მოსწავლეთა აღქმის ტიპებს.

„ყველაფერი თქვენს ხელშია“

რაკი ვიცით, რომ მსმენელები შეიძლება იყვნენ განსხვავებული აღქმის, აზროვნებისა და შემეცნების ადამიანები, მასწავლებლის მეტყველება ყოველთვის გათვლილი უნდა იყოს  ყველა კატეგორიაზე და, ამავე დროს, ის უნდა შეეცადოს, რომ აზროვნების ყველა არხი გაუხსნას მოსწავლეებს, რათა მათ უკეთ ესმოდეთ საკუთარი თავის, ერთამენთის და ამ გზით აღმოაჩინონ საკუთარი უნარებიც, რისი მეშვეობითაც უკეთესად ორიენტირდებიან მომავალში პროფესიაზე. განსხვავებული პროფესიები ხომ განსხვავებულ უნარებს მოითხოვს…

ადამიანი, ისევე როგორც ენა (ანდა, პირიქით) მულტისემიოტიკური არსებაა, თუმცა მას უფრო მეტად აღქმის, აზროვნებისა და შემეცნების ერთი რომელიმე ფორმა აქვს განვითარებული.

ვფიქრობ, რომ თავიდანვე აღზრდისა და განათლების სისტემაში ჩადებული უნდა იყოს, რომ ბავშვი მრავალმხრივ განვითარდეს და უპირატესი ამ შემთხვევაშიც შეიძლება იყოს ერთი რომელიმე ფორმა, მაშინ ის ამ მიმართულებით უკეთ შეძლებს შემოქმედებით  რეალიზაციას.

საუკეთესო სავარჯიშო ამ მიმართულებით არის მეტაფორული ამბების, ზღაპრების, იგავების თხრობა ადეული ასაკის ბავშვებისთვის. ასეთი მეტაფორული ამბები შეიცავს აზროვნებისა და შემეცნების სამივე ფორმას. გამოკითხვისას  შესაბამისი კითხვებით აქცენტები უნდა გაკეთდეს  ამ ფორმებზე. ასეთი მეთოდით შეძლებთ განუვითაროთ ბავშვებს განსხვავებული უნარები.

მეტაფორული ამბები ერთნაირად მოქმედებს თავის ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროზე, ამიტომ ხშირად მოუყევით. სასურველია, ამ ნიშნით შერჩეული ტექსტები შევიდეს სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც.

ფსიქიკის სიღმისეულ სტრუქტურებზე მოქმედებს ამგვარი ამბავი-მეტაფორები:

ეს ამბავი მოხდა დიდი ხნის წინ ერთ ქალაქში, რომლშიც ცხოვრობდა ბრძენი. მისი სიბრძნის შესახებ შორს იყო ხმა გავარდნილი. მაგრამ ქალაქში ცხოვრობდა ერთი კაცი, რომელსაც გულზე არ ეხატებოდა ბრძენი და გადაწყვიტა, ისეთი კითხვა მოეფიქრებინა, რომელზეც ვერ უპასუხებდა. კაცი წავიდა მინდორში, დაიჭირა პეპელა და მუჭში მოიმწყვდია. იფიქრა, წავალ ახლა და ვკითხავ ბრძენს: მუჭში რომ პეპელა მყავს, ცოცხალია თუ მკვდარიო? თუ მეტყვის, რომ ცოცხალია, ხელისგულებს მოვუჭერ პეპელას და მკვდარს ვაჩვენებ და თუ მეტყვის, რომ მკვდარია, გავხსნი მუჭს და გამოვაფრენ პეპელასო. მაშინ გაიგებს ყველა, ვინ არის ჩვენ შორის უფრო ბრძენიო.

წავიდა კაცი მუჭში პეპლით ბრძენთან და ეკითხება: მუჭში რომ პეპელა მყავს, ცოცხალია თუ მკვდარიო?  მაშინ ბრძენმა, რომელიც ნამდვილად ჭკვიანი ადამიანი იყო, უპასუხა: „ყველაფერი შენს ხელშიაო“.

მოკლედ, მასწავლებლებო, „ყველაფერი თქვენს ხელშია“ და იმოქმედეთ….

გამოქვეყნებულია mastsavlebeli.ge-ზე

ცირა ბარბაქაძე _ სემიოტიკა და სიღრმისეული სემიოტიკა


„ყოველი მეცნიერება ეხება ან საგნებს, ან – ნიშნებს…

მაგრამ საგნები შეიცნობა მხოლოდ ნიშნებით…“

ნეტარი ავგუსტინე

სემიოტიკა, ისევე, როგორც ადამიანი და ისევე, როგორც ენა, არსებობს: გარეგანი და შინაგანი, სიღრმისეული…

სემიოტიკა არის:

  • მეცნიერება ნიშანთა შესახებ;
  • მეცნიერება ნიშნებზე და ნიშანთა სისტემებზე;
  • მეცნიერება ნიშანთა სისტემებზე, რომლებიც ფუნქციონირებენ ბუნებასა და საზოგადოებაში;
  • მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნიშნებს და მათი ინტერპრეტაციის პროცესს;
  • მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის განსხვავებულ ნიშანთა სისტემების აგებისა და ფუნქციონირების ზოგად კანონზომიერებებს.

ტრადიციულად სემიოტიკა აღწერს ფორმალიზებულ ნიშანთა სისტემებს, რომელშიც კვლევის მეთოდი ასე გამოიყურება:

ენა  –> ადამიანი

სადაც ადამიანი  განიხილება, როგორც სოციალური არსება, კომუნიკაციური პიროვნება, რომელიც ასრულებს ამა თუ იმ ენობრივ როლს სოციუმში.

სიღრმისეულ სემიოტიკაში კვლევის ვექტორი იცვლება:

ადამიანი  –> ენა

სიღრმისეული სემიოტიკის შესწავლის ობიექტია ადამიანის შინაგანი სამყარო, , თავად „შინაგანი ადამიანი“, როგორც ასეთი. შინაგანი, შემოქმედებითი ადამიანის პრეზენტაცია ენაში (ან სხვა ნიშნურ სისტემებში) ქმნის სრულიად განსხვავებულად ორგანიზებულ ნიშანთა სისტემებს.

ერთი მხრივ, არსებობს ენა, როგორც გაგებინების საშუალება მარტივი კომუნიკაციისთვის და, მეორე მხრივ, არსებობს შემოქმედებითი ენა, რომელიც თავისი ფორმით უკვე მეტაფორულია.

შემოქმედებითი ენა  – ეს არის ჯერ დიალოგი საკუთარ შინაგან მე-სთან, ამ დიალოგისას იბადება შინაგანი აზრობრივი სტრუქტურები. სემიოტიკური ჯაჭვი ასე გამოიყურება:

ადამიანი  –>  შინაგანი ადამიანი –> შინაგანი მეტყველება –> ენა

Untitled

შინაგანი – გარეგანი ერთი მედლის ორი მხარეა… ცხოვრებას, ადამიანებს, ფაქტებს, მოვლენებს, საგნებს… ყველაფერს ამქვეყნად აქვს თავისი „შიგნითა მხარე“, სხვა განზომილება.

სიტყვა შინაგანი სინტაგმას ქმნის არსებით სხელებთან: შინაგანი სამყარო, შინაგანი ადამიანი, შინაგანი მეტყველება, შინაგანი ხმა, შინაგანი ემოცია, შინაგანი კავშირი, შინაგანი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. საპირისპიროდ, არსებობს ამ ყველაფრის გარეგანიც.

როგორც ოკეანე შედგება ზედაპირისა და სიღრმისაგან, ასე – ადამიანი და მხატვრული ტექსტიც.

თუ ვაღიარებთ, რომ დაბადებით ყველა ადამიანი შემოქმედია, მაშინ იმის აღაიარებაც მოგვიწევს, რომ ბევრი კარგავს ცხოვრებაში ამ უპირატესობას და რჩება ზედაპირულ ადამიანად.

მხატვრული მეტყველება ენის შემოქმედებითი ბუნებაა.

ლოსევი – ვინ ვარ მე?

შემოქმედებითი მეტყველება ტროპებით გამოვლენილი (და თუნდაც ტროპების გერეშე) – ეს არის ყოველთვის ნიშანი-მინიშნება, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს ტექსტის მიღმა, თქმული და გამოხატულის მიღმა… ფორმიდან – უფორმობისკენ… გამოთქმულიდან – გამოუთქმელში…

და მაინც, ვინ არის ის შინაგანი ადამიანი, შინაგანი მე, რომელსაც ვეძებთ, რომლის შესახებაც თითქოს ვიცით და არც ვიცით… რომელიც ავლენს და არც ავლენს თავის თავს და რომელიც გვინდა ვიპოვნოთ იმ სემიოტიკური ნიშნებით, ცნობიერებაში რომ აღბეჭდილან… ნაკვალევი, რომელმაც შინაგანი ადამიანის კვალზე უნდა გაგვიყვანოს…

ამ საკითხზე განსაკუთრებით საინტერესოდ მსჯელობს და საინტერესო კითხვებს სვამს ლოსევი წიგნში: „საგანი და სახელი“:

ვინ ვარ და როგორი ვარ მე? სად არის საკუთრივ ჩემი მე? რით განსხვავდება სხვა დანარჩენისაგან? მე ვხედავ ჩემს ხელებს, ფეხებს, თავს _ არის ეს ჩემი მე? – არა… ხელი – ჩემია, მაგრამ მე არა ვარ ხელი, იგივე ითქმის ფეხზე და თავზეც… სხეული – ჩემია, მაგრამ მე არა ვარ სხეული… ჩემშია ცნობიერება და განცდები… ჩემი შიში, ჩემი სიყვარული, ჩემი იმედი, ჩემი აზრი… იქნებ ესენი ვარ…? -არა… როგორც ჭურჭელი, რომელშიც წყალი ასხია, არ არის წყალი… ასევე არა ვარ მე ეს შემადგენლობაც…

და თუ ჩემი სული მხოლოდ – ჩემია და არა მე თვითონ… ანუ მხოლოდ „მეკუთვნის“ და არ ვარ მე – თავად…? მაშინ სად ვარ მე…? თავად სიკვდილი და სიცოცხლეც მხოლოდ მეკუთვნის და „მე თავად“ არ ვარ…

ბახტინის „ადამიანი სარკესთან“  შინაგანი და გარეგანი ადამიანის პრობლემას ეხება: ეს მე კი არ ვიყურები შიგნიდან ჩემი თვალებით, არამედ მე ჩემს თავს ვუყურებ სამყაროს  თვალებით, მე შეპყრობილი ვარ სხვით… ჩემი თვალებიდან სხვისი თვალები იმზირება…

კონფლიქტი და ასიმეტრიულობა შინაგან და გარეგან (და, შესაბამისად, მათ მეტყველებას), დასაზღვრულ და დაუსაზღვრავ ადამიანს შორის სემიოტიკის ორ დონეს: ტრადიციულ და სიღრმისეულ სემიოტიკას შეესაბამება.

პოეტები ამ აზრს ხშირად პოეზიაშიც გამოხატავენ, მაგალითად, სოლოვიოვი:

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами,

Только отблеск, только тени

От незримого очами…

და ტიუტჩევის ლექსი: «Silentium!»

..Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь,

Взрывая, возмутишь ключи,

— Питайся ими— и молчи…

მეცნიერთა განმარტებით, სიღრმისეული სემიოტიკის ფაქიზი ამოცანაა: დაადგინოს ინდივიდუალური ენობრივი ცნობიერების კანონები და პრინციპები, გამოიკვლიოს შინაგანი ენა, როგორც შექმნილი და ქმნადი მიკროკოსმოსი.

გამოქვეყნებულია mastsavlebeli.ge-ზე

 

 

ცირა ბარბაქაძე — სემიოტიკა _ მეცნიერება, მეთოდოლოგია, მსოფლხედვა


can-stock-photo_csp11801765

ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ნიშანია… ადამიანები, ფაქტები, მოვლენები ყოველთვის ტოვებენ „ნაკვალევს“… მაგრამ თავისთავად ნიშნები არაფერს ნიშნავს… ისინი ატარებენ ინფორმაციას და სწორედ ამ ინფორმაციის გასაშიფრად ჩვენი გონება ისევ ნიშნებით ოპერირებს. ჩვენ შეგვიძლია შევიმეცნოთ მხოლოდ ნიშნების მეშვეობით… ვიფიქროთ ნიშნებით… არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენი ფიქრი ვერბალურია თუ ვიზუალური… ორივე შემთხვევაში, საქმე გვაქვს განსხვავებული სისტემის ნიშნებთან.

სხვათაშორის, საინტერესოა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? სიტყვებით თუ სურათებით…? ან ამ სურათებს როგორ ხედავთ? როგორც სტატიკურ, ფოტოგრაფიულ კადრებს, თუ როგორც კინემატოგრაფიულ კადრს…? იქნებ, უბრალოდ, თქვენი ფიქრი დაკავშირებულია მელოდიების მონაცვლეობასთან…?

სემიოტიკის სამყარო ნიშნების სამყაროა, სამყარო – ტექსტია და სემიოტიკის ობიექტი შეიძლება იყოს ყველაფერი (რადგან ყველაფერი ნიშანია). ეს ახსნა სემიოტიკას იმდენად გლობალურს და მოუხელთებელს ხდის, რომ ამ მეცნიერების კონკრეტული საზღვრების დადგენა შეუძლებელი ხდება. ამიტომაც არის სემიოტიკა – საზღვრების მოშლა კონკრეტულ მეცნიერებებს შორის. მაგრამ ეს არ არის უბრალო საზღვრების მოშლა… ეს არის ურთიერთშერევის და ურთიერთგავლენის პროცესი, საიდანაც გამოსული „ნიშანი“ არასდროს არ იქნება ისეთი, როგორიც მანამდე იყო… სემიოზისის პროცესიც სწორედ ეს არის…. მუდმივი ქმნადობა და არასდროს დასასრული… თუ ნიშანმა მიიღო ერთხელ და სამუდამოდ განსაზღვრული მნიშვნელობა (საუბარია ნიშნებზე შემოქმედებაში), მაშინ ეს ნიშანი მკვდარია, ამიტომაც უწოდებენ სემიოლოგები ლექსიკონებს – მნიშვნელობათა სასაფლაოს…. მნიშვნელობა მხოლოდ ცოცხალ პროცესში ცოცხლდება, აქ იძენს იგი ნამდვილ მნიშვნელობას, განსაზღვრულ კონტექსტში, განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში…

სემიოტიკის სხვა განსაზღვრების მიხედვით, სემიოტიკა – ეს არის ლინგვისტური მეთოდებით სხვა სისტემების აღწერა… აქ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სემიოტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეტაფორა, რომელიც სხვა ნიშნურ სისტემებს აღწერს, როგორც ენას… რადგან ნებისმიერი ნიშნური სისტემის მიმართ მეტაფორულად ჩვენ ვიყენებთ ენის მეტაფორას, მაგალითად: ცხოველების ენა, ჟესტების ენა, მოდის ენა, რელიგიის ენა, რიტუალების ენა, სიყვარულის ენა…. ეს სისტემები ფუნქციონირებს ენის სისტემის შესაბამისად, ენა – პირველადი მამოდელირებელი სისტემაა და მისი ანალოგიით იგება ახალი მოდელი სხვა სისტემაზე.

სემიოტიკის მეთოდი – აღიწეროს ყველაფერი, როგორც ენა – სემიოტიკურ სისტემებს ახალი რაკურსით წარმოგვიდგენს.

ენა პირველადი მამოდელირებელი სისტემა კი გამოდის ამ შემთხვევაში, მაგრამ საინტერესოა, თავად ენის სისტემა რას ეფუძნება და რამდენად პირველადია. მეცნიერებს ამ საკითხზეც ჰქონდათ დიალოგი. მას შემდეგ, რაც გამოიკვლიეს და დაადასტურეს იზომორფიზმი გენეტიკურ და ვერბალურ კოდებს შორის, ლინგვისტი რომან იაკობსონი და ბიოლოგ-გენეტიკოსი ფრანსუა ჟაკობი განიხილავდნენ, გამოვლენილი იზომორფიზმი მხოლოდ გარეგნული იყო, მსგავსი ინფორმაციული მოთხოვნებით განპირობებული, თუ იგი მომდინარეობდა იმ ფილოგენეტური პრინციპიდან, რომლის მიხედვითაც ლინგვისტური კოდი გენეტიკური კოდის მოდელების შესაბამისად აიგება?

რომან იაკობსონის მიხედვით, ლინგვისტური კოდი უშუალოდ ზემოდან დაედო გენეტიკურ კოდს და სტრუქტურული პრინციპები გადმოწერა ლინგვისტურ კოდში. ანუ ორგანიზმი არაცნობიერად ფლობს ინფორმაციას სტრუქტურის შესახებ და ეს არაცნობიერი ცოდნა ვლინდება მრავალი სისტემის აგებისას.

ამ თეორიის მიხედვით, ენის სტრუქტურებს გენეტიკური კოდის სტრუქრურები განაპირობებს… გამოდის, რომ სემიოტიკური მატრიცა ჩვენი არაცნობიერი ცოდნაა და ყოველთვის არსებობდა, მაშინაც, როცა ამას არავინ აკვირდებოდა და არავინ განიხილავდა…

სემიოტიკის, როგორც მეცნიერების, უზენაესი მიზანიც შესაძლოა ეს იყოს: ყველა ნიშნური სისტემის მატრიცის გამოვლენა, ანუ გამოვლენა იმ სტრუქტურებისა, რომლებიც იზომორფულია ყველა სემიოტიკური სისტემის მიმართ. ეს შეიძლება მართლაც იყოს გენეტიკური კოდი და მასში ჩატვირთული ჩვენთვის ცნობილი და უცნობი სტრუქტურები.

ეს აღწერა ახლოსაა იმასთან, რასაც მეცნიერები უწოდებენ სტრუქტურალისტურ აღწერას. ტექსტის სემიოტიკურ-სტრუქტურალისტური ახსნა ეფუძნება იმგვარი სტრუქტურების გამოვლენას, რომლებიც საფუძვლად უდევს ტექსტს, არის არაცნობიერი და ობიექტური. პოლ რიკერის მიხედვით, სტრუქტურალიზმის მიზანია დისტანცირება, ობიექტურობა, პირადი დამოკიდებულების, სუბიექტურობის გამორიცხვა.

აინშტაინი სწორედ ამგვარ დამოკიდებულებას გულისხმობდა, როცა წერდა, რომ მთვარე არსებობს იმის მიუხედავად, ჩვენ ვაკვირდებით თუ არა მას. ყოველგვარი ინტერპრეტაცია ბაზისური სტრუქტურებისა, არის მხოლოდ დამახინჯება და ობიექტური მონაცემების პირად გამოცდილებაზე მორგება.

გარდა სტრუქტურალისტური მეთოდისა, სემიოტიკისთვის აქტუალურია ინტერტექსტუალური მიდგომაც, რომლის მიხედვითაც, სამყარო არის ერთი მთლიანი ტექსტი. ელემენტები, რომლებიც შეადგენენ ტექსტს, განპირობებულნი არიან სხვა ტექსტებით ან გვაგზავნიან სხვა ტექსტებისკენ. ამ შემთხვევაში, ელემენტთა მნიშვნელობის დასადგენად მთავარია, არა ტექსტის იმანენტური სტრუქტურა, არამედ „გაგზავნა“ და „ციტატი“. ამ ფაქტის ლოგიკური შედეგია ნიშნის არარეფერენტული გაგება, როდესაც მნიშვნელობის გასაგებად გვაგზავნის სხვა ნიშნისკენ, ის კიდევ – სხვისკენ და ასე შემდეგ. ბოდრიარის მიხედვით, გადავდივართ სიმულაკრების სამყაროში.

ინტერტექსტუალური მიდგომა შლის ცალკეული ტექსტის საზღვრებს, ეს არის ტექსტის ტოტალური ღიაობა, რომელიც ქმნის სემანტიკურ სიცარიელეს, ის შეიძლება შეივსოს მკითხველის მიერ (უმბერტო ეკო). ასეთ კვლევებს მეცნიერები უწოდებენ „თამაშს“ და „გაქცევას ენის დიქტატისგან“. ინტერქექსტუალობა ეფუძნება ცოდნას კულტურაზე, როგორც მნიშვნელობათა რეზერვუარზე.

სამყაროს (ენის, ტექსტის…) სტრუქტურალისტური და ინტერტექსტუალური აღწერები კი არ უპირისპირდება ერთმანეთს, პირიქით, ავსებს… მედლის ორი მხარეა (თუმცა სემიოტიკურ აღწერებს კიდევ ბევრი მხარე აქვს). პირველ შემთხვევაში საქმე გვაქვს გამოვლენილ და საფუძველში არსებულ სტრუქტურებთან, ხოლო მეორე შემთხვევაში _ სემანტიკურ განუსაზღვრელობასთან, თამაშთან, რაც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია.

„ენა ყოფიერების სახლია“ _ ჰაიდეგერის ეს მეტაფორა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება სემიოტიკური კვლევებით. ამასვე ამბობს გადამერი: ენა ადამიანურის არსებობის უნივერსალური ცენტრია…

სემიოტიკა კონსტრუირდება, როგორც ერთგვარი მეტამეცნიერება: პირსის მიხედვით, მეტა-ლოგიკა, იელმსლევის მიხედვით, მეტალინგვისტიკა.  ამავე დროს, იყოფა მრავალ ქვე-დარგად….

უმეტესობისთვის სემიოტიკა დღემდე რჩება განუსაზღვრელად, ერთგვარ გამოცანად და საიდუმლოდ – მისი სიღრმისა და მრავალი რაკურსის გამო.

სემიოტიკური ხედვა _ შეგვიძლია შევადაროთ ისეთ სათვალეს, რომელიც მრავალფოკუსიანია. ეს იმას ჰგავს, ხეს რომ უყურებდეთ ერთდროულად ყველა გვერდიდან, ზემოდან, ფესვებიდან, სხვა ობიექტთან (ობიექტებთან) ერთად, უყურებდეთ, ამავე დროს, ყველა დროში: როცა დაიბადა, როცა გაიზარდა, როცა განვითარდა და ასე შემდეგ… უყურებდეთ წელიწადის ყველა დროს ერთდროულად… და კიდევ რამდენი ფოკუსი შეიძლება ჰქონდეს… და ყველა ამ ხედვას რომ გაამთლიანებ, მხოლოდ ხეს კი არა, იმ იდეასაც მისწვდებით, საიდანაც ხე დაიბადა… ეს ხედვა ნებისმიერად შეგიძლიათ გადაიტანოთ: სხვა საგნებზე, მოვლენებზე, ფაქტებზე, ადამიანებზე, კულტურებზე… სემიოტიკური ხედვა _ ღრმა და შორს ხედვაა, ასეთ ხედვას ფიზიკის მიღმაც გაჰყავხართ, სადაც ფორმები წყვეტენ ფორმად ყოფნას… სიტყვები წყვეტენ სიტყვად ყოფნას…

გამოქვეყნებულია mastsavlebeli.ge-ზე