კონსტანტინე ბრეგაძე – “ჩვილისმკვლელობის სოციალური მოტივების წარმოჩენა და ბიურგერული სექსუალური მორალის კრიტიკა გოეთეს “ფაუსტში” – გრეთჰენის ტრაგედიის სოციალურ-გენდერული ასპექტები

კონსტანტინე ბრეგაძე – პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და ანტიკოლონიური (ანტირუსულ-ანტიბოლშევიკური) დისკურსი კონსტანტინე გამსახურდიას რომანში “დიონისოს ღიმილი” (1925)